لیمو ترش کیست؟

یک لیمو ترش ام...
از همان زرد ها که کنار کباب میگذارند!!!
استفاده ام همراه با غذا میل باب همه نیست!!!

یک لیمو ترش ام...
اخلاقم دم دمی است...
فاز ام معلوم نیست و هر از گاهی جوری میشوم...

یک لیمو ترش ام...
فهمیدم وقتی از 15 میگذری یک هو کنکور نزدیک میشود...
وقتی از 15 میگذری یک هو یک نگاه دیگر بهت می اندازند...
وقتی از 15 میگذری بیست خیلی نزدیک است...

یک لیمو ترش ام...
با اینکه خاهر برادر دارم اما تک فرزندم...
زندگی ام در دوستانم و بلاگم و اینستایم خلاصه شده...

یک لیمو ترشم...
دوستم داشته باشید:)
درست است ترش ام...
بعد از چشیدنم صورتتان در هم میرود ولی...
غذا با من طعم دیگری میدهد:)

یک لیمو ترش ام...
و هر پست مقداری اب لیموست!!!

+ازارم ندهید...بگذارید بلاگ برایم امن باشد!!!

These are things coming out of my head.
Sometimes bullshite
Sometimes good things.
That's it!
آخرین مطالب
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان