حَسبـِــ حالِــ لیمو تُرشــ...

صرفا جهت تخلیه و ... شادمانی!

چرا از زبون من پست میزاری؟!

تا بلاگت رو تو بیان میسازی خودش دو تا مطلب میزاره...

هیچ وقت فازشو درک نمیتونم بکنم:/

این منم!
یک لیموی ناقص!
مصداقی از "ن فرشته ام ن شیطان!"
هم بد، هم خوب!
در حال یادگرفتنم ک قبول کنم:
این منم!
و بعد شروع کنم ب درست کردنش:)
قضاوت نکنید:) نوشته ها در جو نوشته شدند...
پس...
بسم الله...
بفرمایید تو:)
پیوند ها
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان