حَسبـِــ حالِــ لیمو تُرشــ...

صرفا جهت تخلیه و ... شادمانی!

فقط بهونه بده دستم، بهتر از قبل میشم!


میدونی... هنوزم بچه ام! هر چ قدر هم کم شده باشع تهش همونع!!!

هنوز اون پست منتشر نشده پر از خشم تو قسمت پیش نویس ها هست!!!

چقدر کارم بده... چ قدر کارم زشته...

باید حواسم باشه دارم چی میگم چ میکنم!!!


امروز خوب بود:) ی عادمی ب زندگیم برگشت:))

رو دفترچه ای ک براش خریدم نوشتم:" برای خانوم ترین خانوم پونه دنیا! از طرف لیمو شون با عجله:)"

روز خوبی بود:) پس از مدت ها بسی خرید کردم:))

سر آتروپات کلی خندیدیم و عاقاهه رو رو عکسامون تگ کردیم:))

آتروپاتم هم خرابه:/

+خدایا شکرت:)

لیمو.
همین:)
آخرین مطالب
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان