سلام:)

سال نو مبارک☺ امیدوارم سال خفنی باشع براتون:) "مدل تبریک امسالمه😅 برا همه تقریبا یکسان!"

امسال رفتیم قم! ساعت 6 بابا بیدارمون کرد😩 دیگ راهی شدیم... اونجا پیش خاله و مرضی بودیم و بعد از سال تحویل تقریبا طرفای ساعت 3 و 4 راه افتادیم سمت اصفهان جانم😍

دیگ بعد از سال تحویل فازش معلوم نیس:)) ن امساله ن پارسال چون تحدیل شده ولی هنو 30 امه!!!

و این تایم با سریال دیدن، موسیقی و خاب پر شد😍 و البته نت😅

شما چی جور گذروندین؟!

پ.ن:بازم مبارکا باشه:)