مامان وقتی استرس داره نمیزاره من بخابم!:))

مشکل اینه ک در اون صورت درست هم عادمو بیدار نمیکنه! صداشو بلند میکنه و ...

جالب اینجاس امروز ساعت هشت و نیم میگه پاشو الان مهمونا میان:|

حالا امروز خوبه، ی دفعه نمیدونم چش بود ساعت هفت و نیم روز تعطیل میگفت لیمو پاشو اتاقتو جمع کن:|

+ ب طور وحشتناکی از برنامه ام عقبم... هرچی بگم کمه!:(