پیش نوشت: عاقا من وقتی ی چیزی کع قبلا ذخیره کردم رو میخام بازم ذخیره کنم(ن انتشار) دوباره اون گزینه کنار سبزه رو میزنم و چون قبلا ذخیره شده منتشر میشه:| بعد گند میخوره تو برنامه ریزی هام:| مثلا (بعضی ها دیدن) همین پست لباسای بچه جدید:| ن کامل بود ن قابل انتشار:|

بیخیال اصلا:/😅

یکی از بهترین کارایی ک سر کلاس رضوی میشع کرد نقاشی کشیدنه... وای ک چ حال میده:) اون هی ی چیزی رو شونصد بار میگه تو ب نقاشی کشیدن ادامه میدی:)

با این مقدمه یکی از بهترین صفحات اول کتاب، صفحه اول شیمی جان عه!!! (صفحه اول تمام کتابای شادی رو لیریکس نوشتم😂😂😂 شادی صفحه اول سفید نداره تو کتاباش😂😂😂 بجز ریاضیش ک اونم پر میکنم😂😂😂 بهترینش کتاب جغرافیشه... اون عالیعه😂😂😂)(وای! کلا گند میزنم ب کتابای دوستام! کتاب pre2 پونه رو ندیدین😂😂😂)

برای ماندگاری عکسشو گرفتم:)


دیگ حالشو نداشتم صافش کنم😅

کلا سوالی داشتید بپرسید:)

از قبل بگم اون ک پایینه اسمش لولوچه اس یک عدد گوریل میباشد ک از دست رضوی خل شده^^