مامان میگه زنگ زده گفته میخاد بره نمایشگاه کتاب چیزی خاستید بگید...

من ی لیست 100 تایی از کتابای گودریدرز رو دارم ترجمه هاشو پیدا میکنم (نمیدونین ی سری کتاباش چ قدر سروصدا کردن من نمیدونستم!!!) و ی سری کتاب هم تو اینستا پیدا کردم و فقط پنج تا... میفهمی؟! پنج تا کتاب بهش گفتم بگیره!!! ک اونام صد درصد کامل نمیشن و دو سه تا کتاب میشه!!!

:((((((((((

من کلی کتاب میخام! ولی خیلی زشته بهش بگم برام کلی کتاب بخره:/ چون کتاب میخره پولشو نمیگیره! از نظر من خوبه ها:دی ولی از نظر عقل و شعور و صد درصد مامان اینا خیلی بده:/

وااااااای! کتآااااااااب😍 ولی فقط پنج تا:/ 😢


پ.ن: اصلا چ طور دلش میاد بدون من... بدون مننننننن بره :/ ایش!

پ.ن2: واییییی الان یادم افتاد سری ارباب حلقه هام میتونستم بگم بگیره:| اه! اه! اه!!!!!

پ.ن3: اصلا خودم بعد از امتحانا میرم شهر کتاب عه چهارباغ عه خفن هر چی خاستم میگیرم! تا اینا باشن دیگ دل منو نسوزونن و هی دلمو خوش نکنن "میبرت خودم حتما بابایی" 😒 

He will pay 4 this [Evil laughing!!!!]😅