یکی بیاد سوالا زبانمو بنویسع.
مداد دستشه کتاب و ورک بوک رو هم کامل کنه!
باهام بیاد کلاس داوطلب بره ریدینگ جواب بده بعدش دیگ کاریش ندارم...
بعد این همه زحمت کشید دو ش هفته دیگم اینجا باشه بره کانون فاینال بده و بیاد!

پ.ن:خسته ترینم
پ.ن2: داغان تیرنم
پ.ن3: این تابستونی نبود ک من منتظرش بودم:|
پ.ن4:عاقا... :|