کلی کلی کلی کلی کلی حرف نزده دارم.

کلی گله و شکایت😂

کلی خوشحالی.

ولی حس نوشتن نیست.

(لیمو با خودش عاهنگ Me, myself, and I را زمزمه کرده و از کادر خارج میشود)

:||

پ.ن: چ خبرا؟ حوصله شمام له عه؟!:/