نرجس غیر مذهبی ترین عادم مذهبی ییه ک هر انسانی میتونه تو عمرش ببینه:)