حَسبـِــ حالِــ لیمو تُرشــ...

صرفا جهت تخلیه و ... شادمانی!

خر عسد:/

چ وضعشه! از اول تا عاخرشو نوشته بودم😒

حالا قبلا میخاستی از صفحه نوشتن خارج بشی هزار بار ازت میپرسیدااااا! حالا برا خودش رفرش میکنه😒

طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان