این عکسه همونه ک گزاشتم داخل پیجم و تو مسابقه شهر کتاب باهاش شرکت کردم!

.

.

.

واااااااایییییییییییی

😱😱😱😱😱😱

اصلا نمیدونیییییننننن ک 😱😍😭

اصلا ی وضعیییییییی!

یه روز سوپر فوق العاده ای بود امممررررووووووزززززز😍😍😍

صبح ک بشرا جانم💜 بعدم پیکسلامون😍 بعدم پونه ک چند برابری خوب بود😍 اومد بهم دفترامون از برگ و بولت ژورنال هامونو داد😍

و بعد بهم گفتتتتتتت

گفت ک برنده شدممممممم

واهاهاهاهاهایییییییییی

اصلا فرا تر از تصورم بود. چون جزو عکسایی بود ک کم لایک خورد😂 اصلا... واهاهاهاهاهاییییییی عاقاااااااا😱😱😱😱

صد هزااااااار تمنننننن خریییییدددد شهر کتاااااب😍😍😍😍

پ.ن: همش مال خودمه با ی مژده گونی پونه.😂😂😂 لطفا براش نقشه نکشین😂