اصفهان رویداد بلیط تئاتر قرعه کشی میکنه.

و من میدونستم امشب برنده میشم.

و امشب برنده شدم!

و آنلاین بودم.

و تبریک گفت.

و گفت عکستون رو برامون بفرستید خانوم لیمو!

و من ب مامان گفتم با کلی ذوق و شوق و اینا.

و مامان گفت کی میخای بری؟ گفتم میریم دیگ!

و گفت ن... عکستو نمیشع بفرستی.

و من...

و بلیط های تئاترم.

و عاقایی ک گفت نمیشه عکس ی نفر دیگ باشه...

و من...

.

.

.

چرا اینقدر زیاد و بیخود و بی جهت نگرانه مامان؟

کلا ب حرف دیگران خعلی زیاااااااااااااااااااد اهمیت میده!

یا اینکه من خیلی جریان رو اسون گرفتم و زیادی ب ملت اعتماد دارم؟!

من بلیط های تاتر مفتی مو میخام😭