حَسبـِــ حالِــ لیمو تُرشــ...

صرفا جهت تخلیه و ... شادمانی!

#2

The blame is on me.

No.

Not this time!

The blame is on you.

پ.ن: فرض کن با یکی حرف بزنی. حرفتو بشنوه. بدون هیچ ری اکشنی روشو بکنه اون ور! چ احساسی ب عادم دست میده؟! طرف رسما داره ناسزا میگه! و این. دقیقا همانند پی ام سین کردن و ج ندادنه. #انسان_باشیم :||

طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان