حَسبـِــ حالِــ لیمو تُرشــ...

صرفا جهت تخلیه و ... شادمانی!

#7

You do sth to death, but when you look back you realize that you did nothing.

This is what I hatethe most.

پی نوشت: احتمالا همینجور پیش برم. فکر میکنم خعلی ها دوست نداشته باشن این همه نامفهومی رو. ب راحتی میتونید دیگ دنبال کنید اگ اذیت میشید:) و این ک نظرات هم فقط خوصوصی دریافت میشه:)

طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان