چ طوری میتونن تو چت هاشون از ایموجی استفاده نکنن؟ من تو چت های دوستانه معمولا کلی ایموجی استفاده میکنم...😬

دوساعته حرف میزنه از هیچی استفاده نکرده:/