ترجیح میدادم ی چیز ثابت بود تا میتونستم کم کم زیادش کنم.

الان نوسانات زیاااااادی داره! ی هفته 19 ساعته. ی هفته 28 ساعت ی هفته 25 ساعت.

ک خعلی کم و بده.

اگ مثلا پایه اش 20 ساعت بود و هی میشد کم کم اضافش کرد عالی بود.

بزرگ تر از این اینه ک خعلی مودی عم! و دارم تبدیل میشم ب خابالو ترین موجود دنیا:))

پ.ن: داشتیم باهم حرف میزدیم... گفت خب... تو کی کنکور داری و اینا؟ گفتم ایشالا سال دیگ! گفت باورم نمیشه:)) تو همچنان خعلی کوچک و بچه میزنی و رفتار و اینات اصلا ب عادمی ک دوسال دیگ میره دانشگاه نمیخوره! خندیدم. تو دلم گفتم نمیدونی اوضاعمون ازینی ک هست داغون ترع! تو حیات همه با هم رقص پایی ک کیمیا از موزیک ویدیو یاد گرفته رو میریم و از خنده رو زمین ولو میشیم:))