جونگ هیون(؟) از گروه کره ای شاینی با کربن مونوکسید خودکشی کرده.

میدونی... حقیقتا قضیه ناشناخته و وحشتناکیه برام خودکشی هرچند تا دوسال پیش بسیار جذاب بود!

و اینکه خودکشی ی سلبریتی برام خیلی ناشناخته تر هم هست... چون ما داریم میبینیم ک یه عالمه عادم ب خاطر اینکه نمیتونن ب رویاهاشون دست پیدا کنن. ازادی ندارن. پول ندارن. خودکشی میکنن و کسی ک از نظر ما (حقیقتا ک نمیدونیم! تو زندگیش نبودیم ک)  از نظر ما همه چیز دارع و بسیار خوشبخت عه خودکشی میکنه...

چی میشه ک ی نفر اینقدر ب پوچی میرسه ک خودکشی کنه؟ چ قدر درد میکشه ک دردی ک در حین از دست دادن زندگیش میکشه هیچی نیس..

چ قدر زندگی بهش فشار اورده ک قید همه چی رو زده و جون خودش رو گرفته... چرا اینقدر ک جرعت داشته زندگیشو پایان بده جرعت نداشته اونو نگه داره؟ ی جوون 27(21؟) ساله... چ قدررررر چیز های زیادی همچنان میتونست داشته باشه تو زندگیش...

قضیه خیلی پیچیده ایه!

خیلی پیچیده!