نوع مخ رنی من با خعلی از عادما فرق میکنه😅
دارم تلاش میکنم مامان رو راضی کنم برام اسلایم بخره...
تازع میخام از کاج استور اینستاگرام یه سری چیز گوگول هم بخرم خوشحال بشم:)
ی حس رهایی خوبی دارم نمیدونم چرا!!! با اینکه هنوز ی هفته امتحان داریم:/