شت:||

برای فیزیک چهار روز بهمون وقت دادن ک بخونیم...

و من تا همین حالا فقط فقط فصل2 (ک 10 صفحه اس:||) رو خوندم ک درست نمیتونم حل کنم مسعله هاشو:/

اه اه اه

تا حالا 2 تا از امتحانامو گند زدم:/ نمیخام 3ومیش هم گند بزنم...

بدیش میدونی چیه؟! اینه ک من فیزیکم بد نیست!(حال میکنم با حل کردم مساعلش!) و ب خاطر ابن موضوع استرس ندارم زیاد و این خعلی بده!

و اینکه زبان جلسه بعد برا اولین بار میخاد ریدینگ بپرسه و من استرسم برا اون خعلی بیشترههههه! و برا اون بیشتر مایه گزاشتم!

و اینکه برادر اصفهانه! و وقتی اون اصفهانه یعنی تعطیلی محض ://

بعد این فصل دو هه رو برا اولین باره ک سفت دارم میخونم و مثل چی درس گیر کردم:/ نمیتونم درست کردکش کنم ک چه میخاهد:||

اصلا داغان هااااا!

(خوشامد میگم ب دوستان عزیز😅 تقریبا 5 یا 6 نفرن... )