حَسبـِــ حالِــ لیمو تُرشــ...

صرفا جهت تخلیه و ... شادمانی!

#38

خب... امتحان بعدی یی ک واقعا صفر میشیم عربی عه...

تقریبا 12 ساعت دیگ امتحان دارم و فقط 1 درس کامل و 1 درس نصفه خوندم✌

#مرگ_بر_عربی :||

طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان