#44

زندگیش در مرز بین single بودن و married بودنع.

و من در حد مرگ ترسیدم!

۰ موافق ۰ مخالف
These are things coming out of my head.
Sometimes bullshite
Sometimes good things.
That's it!
آخرین مطالب
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان