حَسبـِــ حالِــ لیمو تُرشــ...

صرفا جهت تخلیه و ... شادمانی!

#44

زندگیش در مرز بین single بودن و married بودنع.

و من در حد مرگ ترسیدم!

آخرین مطالب
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان