حَسبـِــ حالِــ لیمو تُرشــ...

صرفا جهت تخلیه و ... شادمانی!

#50

پایین پاراگرافم نوشته عمق نداره و گرمتیکال پوینت هام ی چیزیه(هنو معنی کلمه هه رو چک نکردم) و من ناراحت ترین و خنگ ترین دختر دنیا تو نوشتن پاراگرافم!

طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان