حَسبـِــ حالِــ لیمو تُرشــ...

صرفا جهت تخلیه و ... شادمانی!

#51

خعلی خسته ام و توانایی خابیدن 24 ساعت ب طور پتوالی رو فکر کنم داشته باشم!

دوباره دارم خودمو با فکر کردن مزخرفات سرگرم میکنم ک از فکر مزخرفات دیگ بیام بیرون.

کنترل اوضاع رونمیخام از دست بدم ولی شاید از دست برع:||

کادوی ولنتاینم میخام:|

طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان