#51

خعلی خسته ام و توانایی خابیدن 24 ساعت ب طور پتوالی رو فکر کنم داشته باشم!

دوباره دارم خودمو با فکر کردن مزخرفات سرگرم میکنم ک از فکر مزخرفات دیگ بیام بیرون.

کنترل اوضاع رونمیخام از دست بدم ولی شاید از دست برع:||

کادوی ولنتاینم میخام:|

۰ موافق ۰ مخالف
These are things coming out of my head.
Sometimes bullshite
Sometimes good things.
That's it!
آخرین مطالب
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان