حَسبـِــ حالِــ لیمو تُرشــ...

صرفا جهت تخلیه و ... شادمانی!

#53

مهشید مثل تابع سینوس عه.

کیمیا تابع خطی y=x عه

شادی هم تقریبا شبیه تابع نماییع ولی نیست... زابطه اش میشه -2 ب توان x

میترا هم از بس تو نمودارش خط هست تابع ب شمار نمیاد... چون تو چند نقطه خط هایی ک ب محور x ها میرسع رو قطع میکنه ...

#حقیقت_های_دیوانه_واری_ک_مطمعنم_درستن!

#همینه_دیگه!

لیمو.
همین:)
آخرین مطالب
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان