حَسبـِــ حالِــ لیمو تُرشــ...

صرفا جهت تخلیه و ... شادمانی!

#63

اومدیم خونه عمو...

اما عمو اینجا نیست...

دیگه هیچ وقت اینجا نیست...

خعلی خعلی خعلی هی دارم تلاش میکنم ک گریه نکنم!

طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان