حَسبـِــ حالِــ لیمو تُرشــ...

صرفا جهت تخلیه و ... شادمانی!

چرا سعی داریم اسباط کنیم "من بدبخت ترم"؟!(بیماری خب تپ)

محصل ک باشی ی سری فکر ها و طنز ها و خل بازی های خیلی مخصوصی داری!!!
یکی از بیماری هایی که بهش مبطلا ممکنه بشی بیماری "خود بدبخت تر پنداری"عه!!!
مثلا ریحان میگع وای من دیشب تا یک بیدار بودم! اگ تو هم یک خابیده باشی میگی درک میکنی اما اگ (مثل بهترین شب های عمرم) تا سه و چهار بیدار باشی و مشغول فیلم دیدن باشی بیماریت میزنه بالا و میگی برو عامو!من تا چهار و نیم بیدار بودم!!!(بله!نیم ساعت خودتونو بیشتر بیدار تصور میکنید ...)
یا مثلا امروز ک مهشیدکو گفت ک برا فردا دوزنگ وحشتناک داره...(ب نظرش هندسه چیزی وحشتناک تر از زیست ماست... ممکنه اینم جزو همون بیماری "خب تپ" حساب بشه!!!) و منم در جواب بدبختی های خودمو گفتم!!! ک همون بیماری خب تپ عه!!!
این بیماری شاید چیز خیلی مزخرفی باشه ولی رو زمیر ناخود اگاهمون تاثیر داره(قسمت پایین رو اگ تاثیرات موسیقی ریورس رو قبول دارید باید باور کنید:| ) اینکه طرف فکر میکنه ک در بدبختی ها تنها نیست و همواره فردی بدبخت تر از اون وجود داره!!!پس همونطور که ب خودش دلداری میرده سعی میکنه خودش رو بدبخت تر هم نشون بده!!!
لیمو.
همین:)
آخرین مطالب
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان