دلم میخاد برم "داخل" اون قسمت خیلی(!) راست اون منوی پایین اینستا یعنی ورودی(!) پیج خودم با ماجیک مشکی برای خودم اونجایی ک تعداد فالوعر هارو میزنه سیاه کنم رو اعصابم نباشه...
صدگانش ک ثابته ولی هی یکان دهگانش بین 77 تا 93 جا ب جا میشع یا 80 عه! اینکه تو اون اواخر کار هی درجا میزنه رو اعصابه...
کاش رو ی عدد ثابت وایمیساد...
کلا اینکه یه چیزی زیاد بشه بعد کم بشه بعد زیاد بشه بعد کم بشه اذیتم میکنه...
ب قول فاعز جان نباید تعداد فالوعر ها و لایک ها مهم باشه:/
پ.ن:عایا کسی که قبل از اینکه اینستا فالوعر های فیک رو حذف کنه 300و خورده ای فالوعر داشته و الان 73 تا فالوعر داره فالوعر خریده؟!
پ.ن2:عایا بیان روزی ب درجه ای خاهد رسید ک براش فالوعر بفروشن؟!😬