+تابستون بریم کلاس عکاسی؟
-بریم!
-عاقا من میناکاری هم میخام برم!
+ منم همینطور بریم ***** ک نزدیکه!
-باعشه!
+عاقا کلاس تتو هم بریم!!!!
-:| من مامانم نمیزاره!
+بیا خونمون خودم بهت یاد میدم!
-:|
+اردو جهادی ام قرار شد بریم!
-ارع... ولی کلاس زبانم شاید ازیت کنه...
+زبان منم همینطور
-:|
+:|

- پسر عموم ی سال زودتر کنکور داده.... وقتی سال چهارمشو خوند هم کنکور داد الان شریف میرع دانشگاه!
+عاقا ولی از هنرستان نمیشع کنکور زبان داد!
-خب بیا سال دیگ کنکور زیان بدیم تابستونم بخونیم ببینیم تهش چی میشیم!!!
+باعشه! بریم پیش مشاور ببینیم میشع یا نع؟!
(رفتیم خانوم عرب دعوامون کرد!:| برگشتیم!)
-میگم اگ دانشگاه دولتی زبان قبول شیم چی؟! فکر کنم دیگ نتونیم کنکور بدیم بعدشا!اون وقت سال سوم دبیرستانو نخونیم بریم دانشگاه؟ پس دیپلم چی میشع!
+بهتر بابا! ی سال زودتر خلاص میشیم!!!

+ب نظرت کی کارنامه هارو میدن؟!
-نمیدونم... من معدلم احتمالا 19.03 بشه... بدون ظریب حساب کردم با نمره ورزش 17 و دفاعی و رسانه 20! عایا ممکن است؟!
+پوففففففف... نمیدونم من ک گند زدم!!!بازم تو نمره هات بهتر از من شد!