حَسبـِــ حالِــ لیمو تُرشــ...

صرفا جهت تخلیه و ... شادمانی!

:) - 2

یکی از زیبا ترین چیزهایی ک دیدم

 "اون انگشتر نقره عقیق تو اون دست های سفید و بزرگ و نرمشه!"


لیمو.
همین:)
آخرین مطالب
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان