سلام:)

تصمیم دارم ایده های خلوارم ام بنویسم:))

دیشب داشتم فکر میکردم... ازونجایی ک من کلا ب رفتن علاقه مندم! و ازونا که کلا ب کتاب فروشی علاقه مندم برم برا خودم شهر کتاب بزنم...

مثلا شهر کتاب شعبه کالیفرنیا!!!(دقیقا هم نمیدونم چرا "کالیفرنیا"!اطلاعات کاملی هم ازش ندارم ولی خودش شد شعبه کالیفرنیا:)) )

بعد فکر کردم اگ اونجوری باشه فقط باید کتابای فارسی بیارم و عادم های خارجی که میان ب مغازه من گناه دارن!

و بعد فکر کردم ک من چ قدر ب فروشگاه جنگل علاقه مند شدم! گفتم میام اسمارو نصف میکنم برای خودم "جنگل کتاب" میزنم!نصفش فاز شهر کتاب گوگولی باشه نصفش فاز جنگل توهم توهم و قاطی پاتی و باحال باشع:)) تازه تو قسمت جنگل کتابای خارجی هم میارم عادمای خارجی زایع نشن!!!

^____^پ.ن:تو قسمت لیسنینگ اون قسمت ثینک اند تاک نوشته بود ب نظر شما مهم ترین اختراع بشر چیه... بچه های قبلی گفتن برق... من گفتم البته که برق ولی کتاب و کامپیوتر مهم ترین چیزایی اند ک اختراع شدن! گفت کتاب چی جوری اختراع شده؟! گفتم مثلا کسی که اوند این برگه هارو بهم چسبوند و بعد ی چیزی کشید دورش و براش کاور درست کردو اینا...

گفت تو اولین نفری هستی ک اینو دارع میگع...

من^^