حَسبـِــ حالِــ لیمو تُرشــ...

صرفا جهت تخلیه و ... شادمانی!

دوباره داره کار دستم میده...

باید ی کم این "حساسیت"عه کم شه...

وگرنه دوباره روح و روان خودمو و باقی مردم جهان رو بهم میریزم:|

هی باید اروم بودنو ب خودم تلقین کنم و اروم پیش برم...

برای همه پیش میاد و ی چیز عادیه ولی من روش خعلی حساسم... اگ اینجوری باشه همین چهار تایی هم ک هستن دیگ نخاهند بود!!!😕

I will fix it!

I MUST fix it^^

طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان