بگذار آبی ها و قرمز ها ب جنگشان برسند

من هنوز تکلیفم را 

با قهوه ای سوخته چشمانت روشن نکرده ام...

😌

پ.ن:جین ایر عالی بود.... عالی بود... عالی بود...

پ.ن2: مامان اون بادی و شلوار قرمز  ک روش عکس ی دایناسور سبز داشت و مهدیه سایز 1 یا 2 شو میخاست نخرید😔 خودم برای بچه جدید میخرم:) ناراحت نباشه!!!(البته فکر کنم هنوز حس نداشته باشه:/) در آینده(!) همش میرم خونشون اذیتش میکنم:)) پاشو قلقلک میدم مهدیه دعوام کنه:))