دلم میخاد برم دهنشو آسفالت کنم!!!
تازه دستشم آسفالت میکنم ک دیگ پست نزاره:)
نمیدونم چ جوری میتونه این همه فاز عوض کنه...
ن ب فاز خدا پیغمبر شناسیش ن ب فاز ازین پستا گزاشتنش:/
دارم یاد میگیرم راجع بهشون فکر نکنم^^
پ.ن:آهنگی ک عنوان یه تیکه شه افتاده تو مخم نمیزارع فیزیک بخونم...
پ.ن2:عایا میدانستید پیکسل "هدیه" بسیار میچسبد؟!^^
پ.ن3:مارتین دیدممممممممم:))))))) خعلی خوب بود:) فردا محموله فیلم میرسه ب دستم:))