حَسبـِــ حالِــ لیمو تُرشــ...

صرفا جهت تخلیه و ... شادمانی!

Couldn't-less-care-about-you byeعکس پایین یه تیکه از لیریکس آهنگ lost boy از Ruth B عه

توصیه میشود! بسیار زیاد....

طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان