باید سعی کنم واقعا قبل از کار هام فکر کنم...

خودمو عقب بکشم و کاری با کار مردم نداشته باشم...

بابد ی کتاب همیشع دنبالم باشع تا ب جای پیشنهاد دادن سرم رو فرو کنم توش و تو دنیای خودم غرق شم ک کاری با دیگران نداشته باشم...

من اشتباه میکنم... من خیلی اشتباه میکنم و مامان بابا نمیتونن تحمل کنن ک یه اشتباه رو چند بار تکرار کنم... اما من عاشق ریسک کردنم... ریسک های سوپر بد! خدا واقعا خیلی ب خیر بگذرونه.... خاهشا دعا کنین! خاهشا!!!

پ.ن1:فیلم لانتوری ب جز یه تیکه اخرش انگار داشتن برات سخنرانی میکردن و این رو اعصاب بود ولی! اون تهش ترکوند!!! وای خعلی خوب بووووووودددددد!!!! قشنگ سر زنگ زیست حالم بد شد قندم افتاده بود:) عالیع بود:) وای عالی بود!!!!

پ.ن2: یادم نمیاد چی خاستم بنویسم!

پ.ن3: اها! بالاخره فهمیدم بازیگر نقش اول فرلی لگال واقعا ی جاییش ایرانیع:) یه عالمع اسم داشت:|

پ.ن4: فکر کنم ازین بیماری های هزار شخصیتی دارم:| تو ی لحظه هزار تا حالت مختلف دارم:/ احساس میکنم از پستای بلاگ و اینستا هم پیداس:|